ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ

ಅಮೇರಿಕನ್ನಡದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯ ಧ್ಯೇಯ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.

Mission Statement

Kannada Kali is on a mission to teach, preserve and propagate Kannada language and culture to native and non native Kannada learners.

Kannada is India’s one of most ancient national languages.

Upcoming Events:

 • Early Bird enrollment (Year 2021-22) - May 01 to May 31, 2021
 • Regular enrollment - Jun 01 to Jun 30, 2021
 • Last day for enrollment - Jun 30, 2021
 • Classes for the academic year 2021-22 starts in the month of Sep, 2021
 • Kannada Kali Day - May 22, 2022
 • school

  500+

  STUDENTS

  group

  100+

  VOLUNTEERS

  home

  5

  SCHOOLS

  small